Proizvodnja metalnih odljevaka

Polovicom 2008. u nakladi Hrvatskog udruženja za ljevarstvo (autor mr. Mile Galić, recenzenti prof. dr. sc. Milan Trbižan iz Ljubljane, prof. dr. sc. D. Živković iz Splita i prof. dr. sc. Franjo Cajner iz Zagreba) izašao je iz tiska priručnik Proizvodnja metalnih odljevaka opsega oko 800 stranica, 550 slika i dijagrama te 275 tablica.

Proizvodnja metalnih odljevaka

Opći dio

 • Zakonite i druge mjerne jedinice, važnija svojstva elementarnih tvari, podjela odljevaka, modelne naprave

Lijevano željezo

 • Vrste, tehnološka svojstva, izrada kalupa i jezgri, postupci taljenja
 • Proizvodnja sivog, nodularnog, vermikularnog i austempiranog lijeva
 • Vrste, sastav i svojstva kalupnih mješavina
 • Metalografija, mehanička i fizikalna svojstva odljevaka
 • Oznake i vrste toplinske obrade
 • Pogreške na odljevcima

Aluminijski lijev

 • Oznake, sastav i svojstva po normama EU, DIN i ASTM
 • Izrada odljevaka u jednokratnim i trajnim kalupima
 • Postupci Thixocasting, Rheocasting i HIP
 • Oznake i vrste toplinske obrade
 • Metalografija, mehanička i fizikalna svojstva odljevaka
 • Pogreške na odljevcima
 • Promjena mehaničkih svojstava starenjem

Čelični, cinčani i bakreni lijev
Kazalo pojmova i kratice

Iako je priručnik prvenstveno namijenjen djelatnicima na području ljevarstva, već samim time što se slični priručnici izdaju, on će korisno poslužiti i konstruktorima strojeva, djelatnicima u plansko-analitičkim i komercijalnim službama metaloprerađivačke industrije te studentima tehničkih fakulteta.

Način kupnje
Cijena je priručnika za članove Hrvatskog udruženja za ljevarstvo 240,00 kn, a za ostale 300,00 kn. Priručnik se otprema nakon uplate na račun Hrvatskog udruženja za ljevarstvo br. 2360000-1101394537 (za inozemstvo cijena je priručnika s poštarinom 50,00 €, a isporučuje se nakon uplate na devizni račun kod Zagrebačke banke: 2360000-1000000013, IBAN: HR8623600001101394537 (2100061834), SWIFT adresa: ZABAHR2X.

Narudžbe se primaju na faks: ++385 1 6527 284 i e-mail: hulj@zg.t-com.hr

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel.: 01 / 6524-339, faks: 01 / 6527-284.

Anketa